Muslim.Se

http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/685369header.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/151328Godhetf__r__ldrar.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/418164Vaknatillfadjr.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/758946R__kning.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/573596P__rloravvisdom.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/319107Doden.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/591032Ettmote.jpg http://www.muslim.se/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394951Amning.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Uthman

E-mail Print

Profeten  säger i en hadith: "Alla profeter har en assistent, och min assistent ska vara Uthman."

Valet av Uthman
När Umar  förlorade kampen mot mördaren, hann folket fråga honom om hans efterträdare innan han dog. Umar
tillsatte en kommitté bestående av sex av Profetens tio anhängare som Profeten hade beskrivit genom att säga "Dessa är Paradisets folk". Dessa var Ali, Uthman, Abdul Rahman, Sa'ad, Al-Zubayr och Talha , och de skulle välja ut en kalif bland dem själva. Han sammanfattade också ett tillvägagångssätt som skulle följas om det skulle bli delade åsikter om valet. Abdul Rahman drog tillbaka sitt namn. Han blev då utvald för att utnämna den nya kalifen. Efter två dagars diskussioner bland kandidaterna, och efter att ha tagit reda på muslimers åsikt i Medina, hade kandidaterna begränsats till Uthman och Ali . Abdul Rahman kom till moskén med andra muslimer och efter att ha hållit ett tal och ställt frågor till båda kandidaterna, allierade han sig med Uthman . De närvarande människorna gjorde detsamma, och Uthman blev Islams tredje kalif i månaden Muharram, år 24 e.h.

Uthmans liv
Uthman bin Affan
föddes sju år efter Profeten . Han tillhörde Omayyad-klanen inom Quraysh-stammen. Han lärde sig att läsa och skriva i tidig ålder och blev som ung en framgångsrik köpman. Även före Islam hade Uthman blivit känd för sin uppriktighet och hederlighet. Han och Abu Bakr var nära vänner och det var Abu Bakr som tog honom till Islam när han var 34 år gammal. Några år senare gifte han sig med profetens andra dotter, Ruqayya . Av illvilja mot hans rikedom och position, utsatte hans släkt honom för tortyr på grund av att han hade mottagit Islam som religion och han tvingades emigrera till Abessinien. Efter en tid återvände han till Mecka, men fick strax därpå lämna Mecka tillsammans med de övriga muslimerna som emigrerade till Medina. I Medina började hans affärer att blomstra och han återfick sitt tidigare välstånd. Uthmans frikostighet hade inga gränser. Under flera tillfällen spenderade han stora delar av sin rikedom för muslimernas välfärd, för välgörenhet och för utrustningen av muslimernas arméer. Det är därför han blev känd som "Ghani", vilket betyder "Generös".

Uthmans
fru Ruqayya var allvarligt sjuk precis före Badr-kriget och Uthman blev på grund av detta befriad av Profeten från att vara med vid slaget. Ruqayyas sjukdom fick dödlig utgång, som lämnade Uthman djupt bedrövad. Profeten blev rörd och erbjöd Uthman sin andra dotter, Kulthums , hand. På grund av att han fick förmånen av att ha två av Profetens döttrar till fruar, blev han känd som "Ägaren av de två ljusen"

Uthman deltog i Uhud-krigen och skyttegraven. Efter skyttegravens sammandrabbande, bestämde sig Profeten för att utföra Hajj och sände Uthman som sitt sändebud till Quraysh-stammen i Mecka, som hindrade honom. Episoden slutade i ett avtal med Mecka-borna, vilket är känt som "Hudaybiyya-avtalet".

Bilden vi har av Uthman
är av en blygsam, ärlig, mild, generös och mycket snäll man, mest känd för sin anständighet och fromhet. Han tillbringade delar av natten till bön, fastade var andra eller tredje dag, utförde hajj varje år och tog hand om alla behövande i samhället. Av illvilja mot sin rikedom, levde han ett väldigt enkelt och sov på bar sand i Profeten Muhammads moskés gård. Uthman kunde Koranen utantill och hade ingående kunskap om innehållet och de relaterade omständigheterna till varje vers.

Uthmans Kalifat (644-656 e.kr.)
Under Uthmans
regering fortsatte Abu Bakr och Umars Kalifats karaktärsdrag; opartisk rättvisa för alla, milda och barmhärtiga handlingssätt, strävan efter Allahs väg och Islams expansion. Uthmans rike västerut sträckte sig till Marocko, österut till Afghanistan, norrut till Armenien och Azerbaijan. Under Kalifatet organiserades en marinflotta, administrativa avdelningar omarbetades, många statliga projekt utvidgades och klargjordes. Uthman sände Profetens framstående anhängare och hans personliga ombud till olika provinser för att granska ämbetsmännens uppförande och folkets tillstånd.

Uthmans
mest anmärkningsvärda insats för Allahs religion var sammanställningen av en fullständig och auktoritativ text av Koranen. Ett stort antal kopior gjorde av denna sammanställning och delades ut över hela muslimska världen.

Uthman
regerade i tolv år. De första sex åren utmärkte sig för fred och ro, men under nästa halva av hans kalifat gjordes det uppror. Judarna och zoroastrierna började sammansvärja sig mot Uthman genom att ta fördel av folkets missnöje och genom offentlig vädring vann deras klagomål så stor sympati att det blev svårt att särskilja vän från fiende.

Det kan vara häpnadsväckande att ett så vidsträckt områdes ledare, vars arméer var makalösa, inte kunde göra något för att stoppa upproret. Om Uthman
hade önskat, kunde dessa uppror ha stoppats redan från början, men han var ovillig att vara den förste med att gjuta någon muslims blod, hur upproriska de än var. Han föredrog att resonera med dem, och övertyga dem med snällhet och storsinthet. Han mindes Profeten ord; "Om svärdet har dragits en gång bland mina anhängare, kommer den vara dragen framtill den Sista dagen."

De som gjorde uppror, krävde att Uthman
skulle abdikera, och vissa av hans anhängare gav honom rådet att han borde gå med på kravet. Han skulle gärna ha följt rådet, men han kom ihåg sitt löfte som han gett Profeten . Profeten hade en gång sagt till honom: "Allah kommer kanske att klä dig med en skjorta, Uthman, och om folket vill att du ska ta av den, ta inte av den för dem." Uthman sa en gång till en välgångsönskande, då hans hus var omringad av de upproriska, att: "Allahs sändebud gjorde en överenskommelse med mig, och jag ska visa uthållighet för att kunna hålla fast vid det".

Efter en lång belägring, bröt sig rebellerna in i huset och mördade Uthman
. När den första mördarens svärd stack honom, reciterade han denna vers ur Koranen: "Gud ska skydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt" [2:137]

Uthman
tog sina sista andetag på fredag eftermiddag, 17 Dhul Hijja, 35 e.h.(June, 656 e.kr). Han var 84 år gammal. Rebellernas makt var så stark att Uthmans kropp låg obegravd tills lördag natt, då han begravdes i sina blodstänkta kläder, svepningen som anstår alla martyrer för Allahs skull.


www.muslim.se
©opyright tillhör varje muslim med kravet att inga ändringar, tillägg eller missbruk av materialet sker. Hänvisa tillbaka till muslim.se vid spridning av material från hemsidan.

Endast kommentarer som är relaterade till materialet publiceras. Förslag, idéer och anmärkningar skickas vänligen till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Muslim.se svarar endast på mail ej på kommentarerna.

Vänligen rapportera felstavningar till: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Hits: 1641
Kommentarer (1)Add Comment
0
...
skriven av Umm Yousuf, December 27, 2011
Bismillah

Jag måste säga att jag blev besviken på hur ni beskrev Uthmans radiyallahu 3an liv. Det var väldigt kortfattat speciellt mekka perioden. Fast jag har läst väldigt fina artiklar här så jag är beständigt tacksam för dawan ni för, må Allah belöna er för er strävan.

Skriv kommentar

busy
 

MuslimSeEMail.png

Lyssna på Koranen

Qibla Locator

Nyhetsbrev

Skriv din E-Mail adress:

Besökare Online

We have 19 guests online

Statistecs

Content View Hits : 2126994